gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
UTTAR PRADESH
KANPUR
THE PRESIDENT,
9336116426 / 9839906824
SHREE GUJARATI SAMAJ KANPUR,
9415127525
27/54, CANAL ROAD, KANPUR,
0512 - 2368964
/ 2302953,
UTTAR PRADESH
0512 - 3044658
info@gujaratisamajkanpur.com
www.gujaratisamajkanpur.com
UTTARAKHAND
HARIDWAR
THE PRESIDENT,
01334 - 321906
SHREE UTTRAKHAND GUJARATI SAMAJ
01334 - 239379
C/O. RAJNIBHAI GANDHI, TALENT HEALTH CARE,
9997398866
66,67, SECTOR 6A, SIDCUI, IIE,
9427278948
HARIDWAR - 249001
info@talenthealth.com
UTTRANKHAND
www.talenthealthcare.com
UTTARAKHAND
HARIDWAR
THE PRESIDENT,
SHREE HARIDWAR GUJARATI DHARAMSHALA TRUST
01334-227153
PUJYA SHRI CHHAGANPAPA SMARAK BHAVAN,
01334-224668
R.B. JASSARAM MARG, HARIDWAR,
shgdt_hwr@yahoo.co.in
UTTARANCHAL - 249401
UTTARAKHAND
DEHRADUN
THE PRESIDENT,
DEHRADUN GUJARATI SAMAJ
0135-2698709
38 PHASE 2, PANDITWADI,
jld2623@yahoo.com
NEAR AMBAWATI SCHOOL, VASANT VIHAR,
DEHRADUN, UTTARANCHAL
WEST BANGAL
KOLKATA
THE PRESIDENT,
9830245716
ZALAWADI YOUTH FORUM
9830130172
C/O. HASMUKHLAL MANILAL DESAI,
8420010666
CLIVE ROW,
KOLKATA-700001
033-223038000
WEST BANGAL
033-24759183
WEST BANGAL
KOLKATA
THE PRESIDENT
09331182368
THE GUJARATI RELIEF SOCIETY
033-22253796
28/B, DR.RAJENDRA ROAD,
09339745843
KOLKATA-700020, WEST BANGAL
WEST BANGAL
KOLKATA
THE PRESIDENT,
THE GUJARAT I CLUB (CALCUTTA)
9339827653
13,SEVAK BAIDYA STREET,
24865621
/
24861353
KOILKATA-700029 WEST BANGAL
9331080014
WEST BANGAL
KOLKATA
THE PRESIDENT,
2240-1388 / 22476185
THE CALCUTTA GUJARATI EDUCATION SOCIETY
9830221334
29, POLLOCK STREET, KOLKATA-700001,
2475-7140 / 22121984
WEST BANGAL
24543476 (R)
WEST BANGAL
KOLKATA
THE PRESIDENT,
9831003110
THE BHAWANIPUR GUJARATI EDUCATION SOCIETY
9339455429 / 9830128270
5,ELGIN ROAD,KOLKATA-20
2283-2437 / 2475-1837
WEST BANGAL
2475-5429
STATE
NAME OF CITY
GUJARATI SAMAJ NAME & ADDRESS
PHONE / MOBILE /
E-MAIL / WEBSITE