gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
MAHARASHTRA
MUMBAI
MACHUKADHIYA SAI SUTARASHWIN
AMRUTLAL MAKWANAMAHAVIR
9833460919
NEW BHANU SOCIETY, KIROL ROAD,
makwincomputers@gmail.com
GHATKOPAR (W), MUMBAI - 400086
MAHARASHTRA
MUMBAI
MAODHA SAMAJ GHATKOA
PRARVIND B DANI4, MAYURESH BLDG,
9833233423
SARDAR PATEL ROAD,
MUMBAI
MAHARASHTRA
MUMBAI
MEGHWAR PANCHAYAT
9869101151
PREMILA HIRJIBHAI SOSA
B/A/701 7TH FLOOR
SHIDDHI VINAYAK AARTHAR ROAD,
MUMBAI - 400011
MAHARASHTRA
MUMBAI
SAVARKUNDKA SASHA SHRIMALI
JAIN YUVA MANDAL
9833021501
PRATAPBHAI K PAREKH
12, GEETA KIRAN,
124, GARODIA NAGAR
L.B.S. ROADGHATKOPAR (E),
MUMBAI - 400077
MAHARASHTRA
MUMBAI
SHREE BRUHAD MUMBAI CHAROTAR
VANAKAR YANTI PANCHAYT
9324831360
SANJAY SUHAS PARMARG-3,
9664992029
BRICHCENDY GARDEN BLDG,
sanjay_enmel@yahoo.co.in
BEIND BRICHCENDY
MIYAMIN BHULA BHAI DESAI ROAD,
MUMBAI - 400026
MAHARASHTRA
MUMBAI
SHREE GHOGARI VISHASHREE JAIN GYANTI
9224172559
CHIMALAL AMICHAND DOSHI
2, RAJU MENSON,
GARODIA NAGARVALLABH BAUG LANE
EX.GHATKOPAR (E),
MUMBAI - 400077
MAHARASHTRA
MUMBAI
SHREE GUJAR SHATRIYA KADIYA SAMAJ
MULUNDVITHALBHAI GOHIL
9324963295
B/10, SITARAM SOCIETY,
bjpvithal@gmail.com
DEVI DAYAL ROADMULUND (W)
MUMBAI - 400080
MAHARASHTRA
MUMBAI
SHREE KACHHI BHANUSHALI
SEVA SAMAR TRUST. MUMBAI
KANTILAL VELJI KATARIYAA/7,
9821196755
NAVIN KUNJ S. C. ROADMULUND (W)
MUMBAI - 400080
STATE
NAME OF CITY
GUJARATI SAMAJ NAME & ADDRESS
PHONE / MOBILE /
E-MAIL / WEBSITE